Prace w zakresie identyfikacji wizualnej marki: reklama zewnętrzna, reklama prasowa oraz kampania internetowa (programy radiowe)