Kompozycja zrealizowana przy użyciu zdjęć z Bornego Sulinowa, opuszczonego miasta
w woj. zachodniopomorskim.